Tescil Başvuru İşlemleri

Tescil Başvuru İşlemleri

İş makinelerinin tescil işlemleri genel olarak; ilk tescil, ikinci el araç tecilleri, veraset ilamı ile tecil belgesi yenileme işlemlerinden (zayii edilmiş ruhsatların tekrar çıkarılması, yıpranmış ve kullanılamaz halde olan tescil belgesinin yenilenmesi, unvan değişikliği ve şirket birleşmeleri için tescil belgelerinin yenilenmesi) oluşmaktadır. Söz konusu tescil işlemleri için gerekli olan başvuru evrakları aşağıda belirtilmiştir.
 


İlk Defa Tescili Yapılacak Araçlar İçin

 • İstanbul Ticaret Odası'na hitaben yazılmış ve iş makinesinin tescilini talep eden bir dilekçe,
 • Fatura (Asıl ve fotokopi),
 • Sıfır araçlar için fatura (İş makinesi ithal edilmiş ise faturaya ek olarak gümrük giriş beyannamesi ve gümrük vergisinin ödendiğine dair makbuz).    
 • Araç sahibine ait ikametgâh Belgesi (Şahıslar için),
 • Araç sahibine ait nüfus cüzdan fotokopisi (Şahıslar için),
 • İmza sirküleri veya Vekâletname (Gerçek veya tüzel kişi kendi işlemlerini takip etmeyecekse),
 • Teknik belge (Makine Mühendisleri Odası’na kayıtlı bir makine mühendisi tarafından düzenlenmiş ve onaylanmış olacak ve aşağıdaki bilgileri içerecektir)

Teknik belgede bulunması zorunlu olan asgari bilgiler şunlardır:

 1. Aracın cinsi
 2. Markası
 3. Modeli
 4. Tipi
 5. Net ağırlığı (kg)
 6. Şasi numarası
 7. Motor numarası
 8. Motor gücü (BG/kw)
 9. Yakıt cinsi (dizel/benzin/diğer)
 10. Mekanik-Hidrolik-Pnömatik-Halatlı
 11. Verim kapasitesi (ton/saat, kg/saat, kw/saat, psi)
 12. Uzunluk (cm)
 13. Yükseklik (cm)
 14. Genişlik (cm)
 15. Tekerlek adedi
 16. Lastik tekerlekli veya paletli olup olmadığı
 17. Lastik Adedi veya Palet Ebadı
 18. Ekipmanları
 19. Takribi Değeri (TL)
 20. Diğer Özellikleri

Örnek teknik belge için tıklayınız

 • Ve varsa resim, broşür, şekil çizim gibi iş makinesine ait fikir verici ek dokümanlar,
 • Araç Tecil İşlem Ücreti (320,00.-TL) İstanbul Ticaret Odası veznesine peşinen yatırılır (Bu meblağ her sene sonu itibariyle değişmektedir.)

Örnek dilekçe için tıklayınız

Noterden Devri Yapılan Araçlar İçin

 • İstanbul Ticaret Odası’na hitaben yazılmış ve iş makinesinin tescilini talep eden bir dilekçe,
 • Noter satış sözleşmesinin aslı,
 • Noter tarafından iptal edilen satıcı firmaya ait İş Makinası Tescil Belgesi,
 • Varsa Sefer Görev Emri Pusulası aslı
 • Araç sahibine ait ikametgâh belgesi (Şahıslar için),
 • Araç sahibine ait nüfus cüzdan fotokopisi (Şahıslar için),
 • İmza sirküleri veya Vekâletname (Gerçek veya tüzel kişi kendi işlemlerini takip etmeyecekse),
 • Yukarıda anılan belgelerin ibraz edilememesi durumunda mahkemeden alınacak sahiplik belgesi (Aslı veya noter tasdikli sureti ibraz edilecektir)
 • Araç Tecil İşlem Ücreti (320,00.-TL) İstanbul Ticaret Odası Mali İşler veznesine peşinen yatırılır (Bu meblağ her sene sonu itibariyle değişmektedir.)

Örnek dilekçe için tıklayınız

Veraset İlamı İle Tescili Gerçekleştirilecek Olan Araçlar İçin

 • İstanbul Ticaret Odası’na hitaben yazılmış ve iş makinesinin tescilini talep eden bir dilekçe,
 • Veraset ilamı aslı,
 • Veraset ve İntikal Vergisi’nin ödendiğine dair makbuz
 • Araç sahibine ait ikametgâh belgesi (Şahıslar için),
 • Araç sahibine ait nüfus cüzdan fotokopisi (Şahıslar için),
 • İmza sirküleri veya Vekâletname (Gerçek veya tüzel kişi kendi işlemlerini takip etmeyecekse),
 • Araç Tecil İşlem Ücreti (320,00.-TL) İstanbul Ticaret Odası veznesine peşinen yatırılır (Bu meblağ her sene sonu itibariyle değişmektedir)

Örnek dilekçe için tıklayınız

Tescil Belgesi Yenileme İşlemi Gerçekleştirilecek Olan Araçlar İçin

1. Zayi edilen tescil belgeleri için (kayıp, çalıntı, yanmış);

 • İstanbul Ticaret Odası’na hitaben yazılmış ve iş makinesinin tescil belgesinin yeniden düzenlenip verilmesini talep eden bir dilekçe,
 • Gazete İlanı aslı (İstanbul’da yayımlanan herhangi bir gazetede araç plaka No.su ve kaybedilen Tescil Belgesinin kart seri no, ile araç sahibi firma ünvanını da içeren bir kayıp ilanı)
 • Çalınan İş Makinası Tescil Belgeleri için karakoldan alınan tutanak,
 • Araç sahibine ait nüfus cüzdanı fotokopisi (Şahıslar için),
 • İmza sirküleri veya Vekâletname (Gerçek veya tüzel kişi kendi işlemlerini takip etmeyecekse),
 • Araç Tecil İşlem Ücreti (260,00.-TL.) İstanbul Ticaret Odası Mali İşler Veznesine peşinen yatırılır (Bu meblağ her sene sonu itibariyle değişmektedir.)

Örnek dilekçe için tıklayınız

2. Yıpranmış tescil belgeleri için;

 • İstanbul Ticaret Odası’na hitaben yazılmış ve iş makinesi tescil belgesinin  yenilenmesini talep eden bir dilekçe (Eski tescil belgesinin kusuru da belirtilecek şekilde),
 • Eski (yıpranmış olan) iş makinası tescil belgesi,
 • Araç sahibine ait nüfus cüzdan fotokopisi (Şahıslar için),
 • İmza sirküleri veya Vekâletname (Gerçek veya tüzel kişi kendi işlemlerini takip etmeyecekse),
 • Araç Tecil İşlem Ücreti (260,00.-TL.) İstanbul Ticaret Odası veznesine peşinen yatırılır (Bu meblağ her sene sonu itibariyle değişmektedir.)

Örnek dilekçe için tıklayınız

3. Unvan Değişikliği işlemleri için;

 • İstanbul Ticaret Odası’na hitaben yazılmış ve iş makinesi tescil belgesinin , firmanın yeni ünvanına göre yenilenmesini talep eden bir dilekçe,
 • Eski İş Makinası Tescil Belgesi,
 • Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi  (Unvan değişikliği beyan gazetesi),
 • İmza sirküleri veya Vekâletname (Gerçek veya tüzel kişi kendi işlemlerini takip etmeyecekse),

Araç Tecil İşlem Ücreti (260,00.-TL) İstanbul Ticaret Odası Mali İşler Veznesine peşinen yatırılır (Bu meblağ her sene sonu itibariyle değişmektedir)

Örnek dilekçe için tıklayınız

Mahkeme Kararı İle Gerçekleştirilecek Olan Tescil İşlemleri İçin

Herhangi bir Oda tarafından daha önce tescil işlemi yapılmamış iş makinelerinin tescil edilmesi için gerekli olan ve yukarıda belirtilen evrakların temin edilememesi durumunda, aşağıda belirtilen evraklar ile tescil başvurusunda bulunulabilir.

 • İstanbul Ticaret Odası'na hitaben yazılmış ve iş makinesinin tescilini talep eden bir dilekçe,

 • Mahkemeden alınmış mülkiyetin tespitine yönelik sahiplik kararı,

 • Söz konusu mahkeme kararına ilişkin kesinleşme şerhi (derkenar),

 • İlgili mahkeme kararında aracın teknik bilgilerinin eksik olması durumunda teknik belge

 • İmza sirküleri veya Vekâletname (Gerçek veya tüzel kişi kendi işlemlerini takip etmeyecekse),

 • Araç Tecil İşlem Ücreti (320,00.-TL) İstanbul Ticaret Odası Mali İşler Veznesine peşinen yatırılır (Bu meblağ her sene sonu itibariyle değişmektedir.)

Örnek dilekçe için tıklayınız

Şirket Birleşmesi Yoluyla Tescil Edilecek Olan Araçlar İçin

 • İstanbul Ticaret Odası’na hitaben yazılmış ve iş makinesi tescil belgesinin, Firmanın yeni unvanına göre tescil edilmesini talep eden bir dilekçe,
 • Firmanın eski unvana göre tanzim edilmiş olan İş Makinası Tescil Belgesi aslı,
 • Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi  (Birleşme Sözleşme Beyanı Gazetesi),
 • İmza sirküleri veya Vekâletname (Gerçek veya tüzel kişi kendi işlemlerini takip etmeyecekse),
 • Araç Tecil İşlem Ücreti (320,00.-TL) İstanbul Ticaret Odası Mali İşler Veznesine peşinen yatırılır (Bu meblağ her sene sonu itibariyle değişmektedir.)

Örnek dilekçe için tıklayınız

____________________________________

Dokümanlar
 

İlk Defa Tescili Yapılacak Araçlar İçin

Teknik Belge                                          

Başvuru Dilekçesi                                 


Noterden Devri Yapılan Araçlar İçin

Başvuru Dilekçesi                                 
 

Veraset İlamı İle Tescili Gerçekleştirilecek Olan Araçlar İçin

Başvuru Dilekçesi                                 
 

Tescil Belgesi Yenileme İşlemi Gerçekleştirilecek Olan Araçlar İçin

Zayi Edilen Tescil Belgeleri İçin          

Yıpranmış Tescil Belgeleri İçin           

Unvan Değişikliği İşlemleri İçin          
 

Mahkeme Kararı İle Gerçekleştirilecek Olan Tescil İşlemleri İçin

Başvuru Dilekçesi                                 
 

Şirket Birleşmesi Yoluyla Tescil Edilecek Olan Araçlar İçin

Başvuru Dilekçesi                                 

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol