İlişki Kesme İşlemleri

İlişki Kesme İşlemleri

Odamız üyesi firmalar adına tescil edilmiş iken, yurt dışına ihraç edilecek olan iş makinalarının Odamız tescil kayıtlarından düşümü yapılmak suretiyle bahse konu araçların Odamızla ilişiğinin kesilmesi gerekmektedir.

Yurt dışına İhraç edilecek iş makinelerinin ilişik kesme işlemleri için gerekli olan evraklar;

  • İstanbul Ticaret Odası’na hitaben yazılmış ve iş makinesinin ilişiğinin kesilmesini talep eden bir dilekçe,
  • İhracat Faturası aslı (yurt dışına kesilen),
  • İş Makinası Tescil Belgesi,
  • İmza sirküleri veya Vekâletname (Gerçek veya tüzel kişi kendi işlemlerini takip etmeyecekse)

Dokümanlar

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol